Misja

Misja

Stworzenie szans na skuteczną edukację dla uczniów o statusie socjalnym nie pozwalającym na rozwój ich talentów, a także dla uczniów z dysfunkcjami, wymagających indywidualnego podejścia metodologicznego i dodatkowej pracy nauczyciela.

Wizja

Dzięki możliwości wsparcia edukacji młodzieży z rodzin żyjących wartościami chrześcijańskimi przyczynimy się do tworzenia intelektualnej elity narodu pełnego godności, dla której zawsze będą ważne: Bóg, Honor i Ojczyzna.


Scroll to Top
Skip to content