Nasza szkoła

Prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 to dwie szkoły:

  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. E. Szramka, które istnieje już od 1991 roku.

Mieścimy się w centrum Katowic na ul. Kobylińskiego 4. W liceum są obecnie 3 klasy pierwsze, 3 drugie, 1 trzecie i 1 czwarta.
Klasy mogą liczyć zasadniczo maksymalnie 16 uczniów. Życzliwi, otwarci na potrzeby uczniów nauczyciele stanowią dobrze wykwalifikowaną i fachową kadrę tej szkoły. Wszyscy tworzą miłą atmosferę. Jest nas mało (118 uczniów, 29 nauczycieli, 7 osób personelu administracyjnego), ale dzięki temu wszyscy się znamy.

Nasza szkoła jest dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Mamy dobrze wyposażoną pracownię biologiczno-chemiczno-fizyczną, pracownię komputerową (indywidualna stacja robocza dla każdego ucznia) ze stałym szybkim światłowodowym łączem do Internetu oraz  komputerowe laboratorium językowe (16 stanowisk). Kilka pracowni i klas wyposażonych jest w tablice i monitory interaktywne, wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach z użyciem multimediów. Każda z pracowni wyposażona jest w projektor i nagłośnienie. W bibliotece szkolnej działa multimedialne centrum informacyjne ze stałym dostępem do Internetu. Do dyspozycji uczniowskiego zespołu radiowęzła jest profesjonalny zestaw DJ. W szkole funkcjonuje również siłownia, a część lekcji W-F odbywa się w Hali „Kolejarz”. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach i olimpiadach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Każdy kto chce dobrze przygotować się na studia ma taką szansę.

Kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych. Język angielski jest w naszej szkole wiodącym językiem i nauczany jest w wymiarze 6 godzin tygodniowo w liceum i 4 lub 5 w szkole podstawowej w tym także są godziny z native speaker’em. Pozostałe języki to:

  •   j. francuski – 2 lub 3 godz. tygodniowo
  •   j. niemiecki – 2 lub 3 godz. tygodniowo
  •   j. łaciński – 1 lub 2 godz. tygodniowo
  •   j. hiszpański – 2 lub 3 godz. tygodniowo
  •   j. rosyjski – 2 godz. tygodniowo (dla chętnych)
  •   j. włoski – 2 godz. tygodniowo (dla chętnych).

Szkoła przywiązuje dużą wagę do budowania, tworzenia wspólnoty. Sprzyjają temu wyjazdy do teatru, wyjścia do filharmonii, kina i na wystawy, a przede wszystkim rekolekcje, spotkania, pielgrzymki i wyjazdy wakacyjne.

Jesteśmy szkołą stowarzyszoną UNESCO. Uczestniczymy w proponowanych przez nich projektach wspólnie z wieloma takimi szkołami na świecie. Przyjmujemy grupy Stowarzyszenia przyjeżdżające do Polski. Bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach. Współpracujemy od 1992 roku z College St. Louis z Liege w Belgii i od 1997 roku z Gimnazjum Marienschule z Krefeld. Od wielu lat co roku gościmy grupę młodzieży z Belgii i z Niemiec i co roku jedziemy do nich z wizytą. Mamy też kontakty z Kollegs St. Blasien. Miała miejsce także wymiana młodzieży z Cosnac (centralna Francja). Wspólnie ze szkołami w Nole (Włochy) i Monforte (Hiszpania) współpracowaliśmy w ramach szkolnego projektu Socrates Comenius. Zrealizowany został kolejny projekt wspólnie ze szkołami z Austrii, Danii i Włoch. Uczestniczymy w programie Young Masters Programme zarządzanym przez Uniwersytet w Lund, a projekty naszych uczniów są wysoko oceniane i prezentowane na światowych konferencjach uczestników programu. Ostatnia konferencja miała miejsce  w Yilan na Tajwanie i zgromadziła ponad 280 uczniów i nauczycieli z całego świata. Prezentowaliśmy na niej także nasz projekt. Przygotowujemy się do kolejnej konferencji Caretakers of the Environment International, która organizowana jest przez ASPEA Portugal w Lizbonie.

Jeżeli chcesz być uczniem naszej szkoły weź pod uwagę fakt, że jest to szkoła katolicka. Nie będziesz miał więcej lekcji religii w ciągu tygodnia, ale ważne jest Twoje uczestnictwo w programie wychowawczym szkoły.
Ważne jest abyś chciał rozwijać w pełni swoją osobowość. Będziemy się cieszyli, jak wybierzesz właśnie nas.


Scroll to Top
Skip to content