Stypendia

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendiów oraz ciekawych programów edukacyjnych,
z których mogą skorzystać nasi uczniowie:

 

STYPENDIA:

– dla uczniów zamieszkałych na terenie Katowic (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum):

http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx

 

– dla wszystkich uczniów:

1) Stypendium Urzędu Marszałkowskiego:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-w-ramach-programu-wspierania-edukacji-uzdolnionej-mlodziezy-wojewodztwa-slaskiego-obowiazujacego-od-lipca-2018-roku-do-czerwca-2021-roku-.html

2) Stypendium „Śląskie. Inwestujemy w talenty”

http://efs-stypendia.slaskie.pl/

3) Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/stypendia/stypendia.html

(należy przewinąć stronę w dół)

 

– dla uczniów liceum:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/stypendia/stypendia.html

(Stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią w szkole w poprzednim roku szkolnym).

 

– wyszukiwarka stypendiów:

http://www.mojestypendium.pl/

 

 

PROGRAMY EDUKACYJNE

– dla uczniów zamieszkałych na terenie Katowic

http://www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl/

 


Scroll to Top
Skip to content