Projekty EFS

Tytuł projektu:

Nowatorska edukacja w Zespole Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Katolickiej Szkole Podstawowej w Zespole Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka w Katowicach.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu oraz doposażenie szkół i szkolenia kadry. Planuje się wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system chmurowy z wykorzystaniem narzędzi TIK. Umożliwi to poprawę szans edukacyjnych uczniów szkoły. Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, co pozwoli na wzrost kompetencji, umiejętności i wiedzy nauczycieli.

Uzupełnieniem projektu będzie doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Uczeń może wziąć udział w więcej niż jednych zajęciach.
Termin realizacji: II 2021 r. – XII 2022 r.

Wartość projektu: 334 512,50

Wartość dofinansowania UE-EFS: 284 335,62

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli KLO i KSP.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021/EFS z dnia 20.04.2021 r.

ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2021/EFS z dnia 22.04.2021 r.

PROTOKÓŁ w sprawie wyboru oferty do zapytania 1/2021/EFS z dnia 22.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021/EFS z dnia 14.05.2021 r.

PROTOKÓŁ w sprawie wyboru oferty do zapytania 2/2021/EFS z dnia 22.05.2021 r.


Scroll to Top
Skip to content