Kontakt

Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka,

ul. Kobylińskiego 4,

40-026 Katowice

NIP: 954-22-79-115

Tel: +48322552681, +48326092260

Fax: +48322564347

mail: sekretariat@szkolakatolicka.edu.pl

sekretariat@klo.katowice.pl

Nr konta bankowego ZKSO nr 1:

46 1240 1330 1111 0000 2301 6473

Bank Pekao S.A. I Oddział w Katowicach

Organ prowadzący szkołę – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

ul. Kobylińskiego 4

40-026 Katowice

nr telefonu: 782 782 000

Przedstawiciel Zarządu Głównego spotyka się ze stronami w siedzibie Zarządu, po umówieniu telefonicznym.


Scroll to Top
Skip to content