Edukacja bilingwalna

Nauczyciele też się uczą…

Za nami pierwszy rok realizacji projektu „Daleko poza granice. W stronę edukacji bilingwalnej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+ Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”. Jego beneficjentami – zgodnie z ogólnymi założeniami tej akcji – są nasi… nauczyciele. Biorą oni udział w różnego rodzaju aktywnościach nakierunkowanych na naukę języka angielskiego i rozwijanie kompetencji w tym zakresie, które skutkować mają podniesieniem ich kwalifikacji zawodowych. Jest to szczególnie istotne w związku z prowadzeniem przez naszą szkołę klasy dwujęzycznej na poziomie gimnazjum – fakt, że nasi nauczyciele zdobędą dodatkowe uprawnienia, pozwoli nam w przyszłości wzbogacić ofertę edukacyjną tej klasy poprzez rozszerzenie gamy przedmiotów uczonych w języku angielskim. W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w półrocznym kursie języka angielskiego, prowadzonym w szkole w dwóch grupach przez anglistów Mariusza Kamrowskiego i Rafała Żurkowskiego oraz native speakera Marka Fordhama, a także wzięli udział w profesjonalnych kursach językowych w krajach, w których język angielski jest językiem urzędowym – w Wielkiej Brytanii i na Malcie.

W Wielkiej Brytanii zasadniczo zdecydowaliśmy się skorzystać z oferty kursowej Richard Language College w Bournemouth, słynnym nadmorskim kurorcie oddalonym o ok. 108 mil na południowy zachód od Londynu. Nasi nauczyciele udali się tam w dwóch grupach – w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. W skład pierwszej z nich weszły panie Dorota Delawska i Bożena Kurzeja oraz pan Maciej Grec, drugą stanowili pani Agnieszka Paruzel oraz panowie Andrzej Kita i Mariusz Pleszak. W obydwu przypadkach nauczyciele uczestniczyli w „Erasmus Plus Intensive General English Course”, trwającym dwa tygodnie, obejmującym takie aspekty znajomości języka, jak: Listening Comprehension, Grammatical Structures, Spoken English, Vocabulary Development, Phonology, Writing i Reading. Ponadto w trzytygodniowym kursie „Job Shadowing”  organizowanym przez  Shadows Ltd. we współpracy z Westbourne Academy w Poole, wzbogaconym o praktykę obserwacji pracy w angielskiej szkole, udział wzięła pani Mariola Plewnia. Wszyscy nauczyciele ukończyli szkolenia z sukcesem i otrzymali certyfikaty, potwierdzające nabycie określonych umiejętności. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że wyjazdy zagraniczne oprócz czysto merytorycznych przyniosły pracownikom naszej szkoły i inne, wymierne korzyści – kulturowe i krajoznawcze. Nauczyciele w czasie zajęć pracowali w grupach międzynarodowych, co niewątpliwie sprzyjało interkulturowej wymianie doświadczeń, byli zakwaterowani w brytyjskich rodzinach, co stwarzało dodatkową okazję praktycznego wykorzystania języka i poznania życia Brytyjczyków „od kuchni”, a także mieli okazję uczestniczyć w wycieczkach, pozwalających dotknąć historii, zachwycić się urokiem specyficznych krajobrazów i pobyć w przestrzeni miejsc jak nigdzie indziej oddziałujących na wyobraźnię. Na długo pewnie zostanie im w pamięci ogrom jednej z największych europejskich stolic – Londynu, niepowtarzalna aura średniowiecznego miasta akademickiego – Oxfordu, monumentalne budowle Bath, gwar portowego Poole, mistyczne i tajemnicze Stonehenge, strzelistość katedry w Salisbury, ruiny Corfe Castle, białe klify Dover, Old Harry Rocks i Durdle Door czy urzekający lazur Lulworth Cove…

Miesiące wakacji upłynęły z kolei pod znakiem podróży na wyspę Maltę. Podobnie jak w przypadku wyjazdów do Anglii, nauczyciele KLO udali się tam w dwóch grupach. Pierwszą tworzyli pan dyrektor Andrzej Kita oraz pani Bożena Kurzeja, drugą tworzyły panie Mariola Plewnia, Dorota Delawska i Katarzyna Zając oraz panowie Mariusz Pleszak i Maciej Grec. Nauczyciele uczestniczyli w krótkich, tygodniowych kursach językowych organizowanych przez Executive Training Institute Malta Ltd. Czas kursu może wdawać się krótki, ale był on pełen intensywnej pracy nad szlifowaniem umiejętności w posługiwaniu się jeżykiem angielskim. Nauczyciele uczestniczyli w kursie językowym dla kadry szkolnej: Fluency &Language Development for Educational Staff, który skupiał się między innymi na doskonaleniu umiejętności posługiwania się płynnym językiem angielskim w dyskusjach, poznawaniu kultury maltańskiej, poszerzaniu słownictwa oraz wymowie. Zajęcia prowadzone w międzynarodowych grupach były okazją do spotkania nauczycieli z innych krajów Unii Europejskiej. Stwarzało to możliwość wymiany poglądów i doświadczeń, czasem prowadziło również do bardzo głębokich i burzliwych, dyskusji na temat szkolnictwa, pomysłów na pracę z młodzieżą. Równie ważnym elementem wizyty była też okazja do poznania złożonej historii Malty, próby zrozumienia kraju o tak bogatej kulturze.

Rok realizowania zadań projektowych za nami, ale to jeszcze nie koniec przedsięwzięcia. Przed nauczycielami KLO czas wytężonej pracy nad realizacją kolejnych zdań. Aby zdobyć uprawnienia do nauczania w klasach dwujęzycznych, nauczyciele muszą przystąpić do egzaminów sprawdzających ich kompetencje językowe. Czekają ich jeszcze kursy merytoryczne, przygotowujące do prowadzenia zajęć w języku angielskim. Śledząc poczynania nauczycieli naszej szkoły można śmiało powiedzieć, że realizacja projektu jest nie tylko okazją do poszerzenia oferty edukacyjnej Katolickiego Gimnazjum, to także inwestycja w podniesienie jakości nauczania w naszej szkole. Nauczyciele też się uczą…- aby uczyć lepiej!


Scroll to Top
Skip to content