Oferta i rekrutacja

Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
im. bł. ks. Emila Szramka 
w Katowicach

OFERTA EDUKACYJNA DLA KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, 
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. 
– Albert Einstein 
W naszej szkole tak jest.

 

Nabór do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego:

Kandydaci mogą składać dokumenty w sekretariacie szkoły. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny: 32 255 26 81

Skan lub czytelne zdjęcie dokumentów można przesłać elektronicznie, na adres sekretariatu: sekretariat@klo.katowice.pl 

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • podanie napisane samodzielnie,
 • CV,
 • 3 zdjęcia,

O przyjęciu do szkoły decydować będą:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, olimpiadach przedmiotowych, certyfikaty językowe,
 • świadectwa szkolne.

Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum jest podpisanie przez Rodziców przyszłego ucznia stosownej umowy ze szkołą. Nauka w szkole jest płatna. Obecnie czesne wynosi 800 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy, opłaty wpisowej nie pobieramy. 

Wszelkich informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły: 32 255 26 81 lub u Dyrektora Szkoły: 690 184 084

OFERTA EDUKACYJNA DLA KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

 1. Klasy liczą zasadniczo 16 osób. Nie pracujemy w systemie zmianowym.
 2. Ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb uczniów.
 3. Każdy uczeń wybiera 2-3 dowolne przedmioty w zakresie rozszerzonym, które realizujemy w zwiększonym wymiarze godzin w porównaniu do standardowej siatki godzin. Swobodny wybór rozszerzeń to niewątpliwy atut naszego Liceum, niespotykany w innych szkołach.
 4. Język angielski jest nauczany w wymiarze sześciu godzin tygodniowo (w tym jedna godzina z native speakerem). Zajęcia łączą w sobie solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomach podstawowym i rozszerzonym, jak również gruntowne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, np. IELTS.*
 5. Uczeń wybiera drugi język obcy spośród: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, z możliwością jego rozszerzenia. Zajęcia prowadzą również native speakerzy języka hiszpańskiego.
 6. Dla chętnych prowadzimy zajęcia fakultatywne z języków obcych przygotowujące do zewnętrznych egzaminów językowych.
 7. Uczymy biologii i historii z wykorzystaniem elementów języka angielskiego.**
 8. Współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską i Śląskim Uniwersytetem Medycznym.
 9. Osiągamy jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych.***
 10. Uzyskaliśmy tytuł Złotej Szkoły w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 oraz Srebrnej Szkoły w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018, 2020, 2021 i 2022  PERSPEKTYW.

*   IELTS to najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego, który pomoże Ci żyć, studiować i pracować na całym świecie. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu. IELTS pomaga nie tylko tym, którzy chcą studiować i pracować za granicą. Jest powszechnie uznawany także w Polsce. Wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego, a także jako podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+.

**      Nasi nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje, aby nauczać w oddziałach dwujęzycznych. Korzystamy z podręczników wydawnictwa CGP, które przygotowuje materiały dla uczniów szkół brytyjskich.

***    OKE WYNIKI – KLIKNIJ TU

****  RANKING PERSPEKTYW  2017- KLIKNIJ TU

****  RANKING PERSPEKTYW  2018- KLIKNIJ TU

****  RANKING PERSPEKTYW  2020- KLIKNIJ TU


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ:

Nasza szkoła jest ważnym miejscem  dla każdego ucznia. Życzliwi, oddani nauczyciele, przyjazna atmosfera, współpraca z rodzicami i stawiane wymagania pozwalają każdemu uczniowi osiągnąć sukces w miarę swoich możliwości, rozwinąć zainteresowania i uzdolnienia. Nasza szkoła tętni życiem dzięki:

 1. programom europejskim (Erasmus+), wymianom międzynarodowym (szkoły w Krefeld) i corocznym konferencjom CEI organizowanym w różnych zakątkach świata,
 2. rodzinnym wyjazdom na jarmarki świąteczne do różnych miast europejskich,
 3. wyjazdom formacyjno-integracyjnym. nietuzinkowym wycieczkom klasowym oraz wyjazdom edukacyjnym do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii,
 4. uczestnictwu w różnorodnych konkursach,
 5. rozwijaniu umiejętności programowania i robotyki,
 6. różnym inicjatywom szkolnym, m.in. Dniu Języków Obcych, Lidze Matematycznej, wolontariatowi, itd.
 7. spektaklom teatralnym, wystawom, koncertom oraz zajęciom muzealnym (np. w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach), warsztatowym (np. w Osikowej Dolinie) i plenerowym (np. w Ogrodach Kapias w Goczałkowicach Zdroju),
 8. rajdom górskim,
 9. platformie edukacyjna oraz pakiet aplikacji w systemie Microsoft Office Web,
 10. ciekawym zajęciom i kółkom zainteresowań,
 11. radiowęzłowi, gazetce szkolnej, klubowi uczniowskiemu, wieczorom filmowym, e-sportowym i gier planszowych np. RPG, itd.

Dużo zależy od Waszych pomysłów!

Zapraszamy do galerii na naszym profilu- Kliknij TU

 


Scroll to Top
Skip to content