Oferta i rekrutacja

Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
im. bł. ks. Emila Szramka 
w Katowicach

OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, 
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. 
– Albert Einstein 
W naszej szkole tak jest.

 

Nabór do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego:

Szkoła bierze udział w elektronicznej rekrutacji do szkół ponagimnazjalnych.
Kandydaci mogą składać dokumenty w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • podanie
 • życiorys
 • 3 zdjęcia
 • opinię szkoły
 • wykaz ocen z półrocza kl. III gimnazjum
 • wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego

O przyjęciu do szkoły decydować będą:

 • wynik próbnego egzaminu gimnazjalnego
 • opinia szkoły
 • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, olimpiadach przedmiotowych, certyfikaty językowe
 • świadectwa szkolne
 • rozmowa kwalifikacyjna

Warunkiem przyjęcia kandydata do Liceum jest podpisanie przez Rodziców przyszłego ucznia stosownej umowy ze szkołą.

OFERTA EDUKACYJNA KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

 1. Każdy uczeń wybiera 2-3 dowolne przedmioty w zakresie rozszerzonym. Swobodny wybór rozszerzeń to niewątpliwy atut naszego Liceum, niespotykany w innych szkołach.
 2. Ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb zespołu klasowego. Uczniowie sami decydują, które przedmioty będą wiodące w ich edukacji. Będą one nauczane w wymiarze 12-20 godzin, a pozostałe w wymiarze 6-8 godzin w cyklu nauczania.
 3. Język angielski jest nauczany w wymiarze sześciu godzin tygodniowo (w tym jedna godzina z native speakerem). Zajęcia łączą w sobie solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomach podstawowym i rozszerzonym, jak również gruntowne przygotowanie do egzaminu IELTS.*
 4. Uczeń wybiera drugi język obcy spośród: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego z możliwością jego rozszerzenia. Zajęcia prowadzą również native speakerzy języka hiszpańskiego i niemieckiego.
 5. Uczymy biologii i wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem elementów języka angielskiego.**
 6. Współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską i Śląskim Uniwersytetem Medycznym.
 7. Osiągamy jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych.***
 8. Uzyskaliśmy tytuł Złotej Szkoły w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 oraz Srebrnej Szkoły w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018 PERSPEKTYW. ****

*   IELTS to najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego, który pomoże Ci żyć, studiować i pracować na całym świecie. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu. IELTS pomaga nie tylko tym, którzy chcą studiować i pracować za granicą. Jest powszechnie uznawany także w Polsce. Wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego, a także jako podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+.

**      Nasi nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje, aby nauczać w oddziałach dwujęzycznych. Korzystamy z podręczników wydawnictwa CGP, które przygotowuje materiały dla uczniów szkół brytyjskich.

***    OKE WYNIKI – KLIKNIJ TU

****  RANKING PERSPEKTYW  2017- KLIKNIJ TU

****  RANKING PERSPEKTYW  2018- KLIKNIJ TU


Nabór do Katolickiej Szkoły Podstawowej:

Kandydaci mogą składać dokumenty w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • podanie
 • 3 zdjęcia
 • opinia z poprzedniej szkoły w przypadku przeniesienia ucznia z innej szkoły

O przyjęciu do szkoły decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkiem przyjęcia kandydata do Katolickiej Szkoły Podstawowej jest podpisanie przez Rodziców przyszłego ucznia stosownej umowy ze szkołą.

OFERTA EDUKACYJNA KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 1. Język angielski w wymiarze czterech godzin tygodniowo (w tym jedna godzina z native speakerem), a drugi język obcy w wymiarze jednej godziny tygodniowo od I klasy.
 2. Od IV klasy język angielski w wymiarze pięciu godzin, a drugi język obcy w wymiarze trzech godzin tygodniowo.
 3. Zajęcia komputerowe w szkolnej pracowni komputerowej z elementami programowania i robotyki, zajęcia artystyczne i muzyczne od I klasy.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego m.in. w ośrodku sportowym „Kolejarz” w Katowicach.
 5. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, dostosowana do potrzeb uczniów i propozycji rodziców.
 6. W razie potrzeby organizujemy zajęcia logopedyczne i gimnastykę ogólnorozwojową.
 7. Wybrane przedmioty z elementami w języku angielskim od V klasy, a oddziały dwujęzyczne od VII klasy.
 8. Świetlica szkolna czynna od 6:30 do 18:00.
 9. Posiłki w formie cateringu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ:

Nasza szkoła jest ważnym miejscem  dla każdego ucznia. Życzliwi, oddani nauczyciele, przyjazna atmosfera, współpraca z rodzicami i stawiane wymagania pozwalają każdemu uczniowi osiągnąć sukces w miarę swoich możliwości, rozwinąć zainteresowania i uzdolnienia. Nasza szkoła tętni życiem dzięki:

 1. programom europejskim (Erasmus+), wymianom międzynarodowym (szkoły w Krefeld, Liège i Tricase) i corocznym konferencjom CEI organizowanym w różnych zakątkach świata,
 2. rodzinnym wyjazdom na jarmarki świąteczne do różnych miast europejskich,
 3. wyjazdom formacyjno-integracyjnym. nietuzinkowym wycieczkom klasowym oraz wyjazdom edukacyjnym do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii,
 4. uczestnictwu w różnorodnych konkursach,
 5. rozwijaniu umiejętności programowania i robotyki,
 6. różnym inicjatywom szkolnym, m.in. Dniu Języków Obcych, Lidze Matematycznej, wolontariatowi, itd.
 7. spektaklom teatralnym, wystawom, koncertom oraz zajęciom muzealnym (np. w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach), warsztatowym (np. w Osikowej Dolinie) i plenerowym (np. w Ogrodach Kapias w Goczałkowicach Zdroju),
 8. rajdom górskim,
 9. platformie edukacyjnej na stronie internetowej szkoły,
 10. ciekawym zajęciom i kółkom zainteresowań,
 11. radiowęzłowi, gazetce szkolnej, klubowi uczniowskiemu, wieczorom filmowym i e-sportowym, krewetkarium, itd.

Dużo zależy od Waszych pomysłów!

Zapraszamy do galerii na naszym profilu- Kliknij TU

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

17 marca 2018 r. od 10.00 do 13.00.

nowy plakat 18
nowy plakat 18
nowy plakat 18


Scroll to Top