Fundacja

Fundacja im. K. Wojtyły działa od 2007r., posiada osobowość prawną (nr w KRS: 0000294067, nr NIP: 9542620979, nr REGON: 24079706040) i ma swoją siedzibę w budynku szkolnym przy ul. Kobylińskiego 4 w Katowicach (tel.: 032-2552681, fax: 032 2564347, e-mail: sekretariat@klo.katowice.pl). Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna. Ich członkami są nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz rodzice uczniów bądź absolwentów.
Zasadniczym celem Fundacji jest gromadzenie środków i udzielanie wsparcia finansowego młodzieży, która uczy się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i I Katolickim Gimnazjum im. bł. ks. E. Szramka. Rada Fundacji przyznaje stypendia:

  • naukowe (na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach);
  • socjalne (na wniosek osoby zainteresowanej).

Aktualnie stypendia otrzymuje 21 uczniów, w tym 12 naukowych i 9 socjalnych.
Zarząd Fundacji pragnie, aby zdobyte środki pozwoliły na obniżenie wysokości czesnego uczniów będących w trudniejszej sytuacji materialnej, a zasługujących na możliwość kształcenia się w ZKSO, dlatego każda, najdrobniejsza nawet suma wpłacona na konto Fundacji jest w perspektywie realizowanego dzieła niezwykle istotna.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.fundacjakarolawojtyly.pl.

 

Logo fundacji


Scroll to Top